HOME CREDIT TẾT ĐỦ LÀ TẾT VUI

  • 17 March 2023
  • TVC
  • 18 Views
Mỗi món quà Tết là một lời chúc tốt lành cho năm mới. Tết 2022 này, Home Credit ra mắt bộ quà “Tết đủ” với ý nghĩa chúc bạn:​ Đủ thời gian hoàn thành dự định.​ Đủ sức khỏe tận hưởng cuộc sống.​ Đủ hạnh phúc vui sống mỗi ngày!​